Ratings

Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
Standard & Poor’s
LP em Moeda Local BB+ BB BB BB- BB-
LP
em Moeda Estrangeira
BB+ BB BB BB- BB-
Moody’s
Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba3
Depósitos de LP em Moeda Local Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local BBB- BB BB BB- BB-
LP em Moeda Estrangeira BBB- BB BB BB- BB-

Atualizado em 13/11/2019 às 06:14