Ratings

Set/17 Set/18 Set/19 Set/20 Set/21
Standard & Poor’s
LP em Moeda Local BB BB- BB- BB- BB-
LP
em Moeda Estrangeira
BB BB- BB- BB- BB-
Moody’s
Dívida de LP em Moeda Estrangeira Ba2 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Local Ba2 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local BB BB- BB- BB- BB-
LP em Moeda Estrangeira BB BB- BB- BB- BB-

Atualizado em 17/11/2021 às 12:35