Ratings

Mar/16 Mar/17 Mar/18 Mar/19 Mar/20
Standard & Poor’s
LP em Moeda Local BB BB BB- BB- BB-
LP
em Moeda Estrangeira
BB BB BB- BB- BB-
Moody’s
Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba3
Depósitos de LP em Moeda Local Ba2 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local BB+ BB BB- BB- BB-
LP em Moeda Estrangeira BB+ BB BB- BB- BB-

Atualizado em 14/05/2020 às 01:03