Ratings

Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
Standard & Poor’s
LP em Moeda Local BBB- BB+ BB BB- BB-
LP
em Moeda Estrangeira
BBB- BB+ BB BB- BB-
Moody’s
Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba3 Ba3 Ba3
Depósitos de LP em Moeda Local Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local BBB BB+ BB BB BB-
LP em Moeda Estrangeira BBB BB+ BB BB BB-

Atualizado em 22/02/2019 às 03:00